пʼятниця, 10 жовтня 2014 р.

Віртуальна виставка- огляд “ Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров нуртує і гуде”           День українського козацтва відзначається щорічно 14 жовтня в день свята Покрови Пречистої Богородиці, яка вважається покровителькою українського козацтва. Свято встановлено в Україні  згідно з Указом Президента України «Про День Українського козацтва» від 7 серпня 1999 року № 966/99. 
     Цей день — данина всім козакам, які зробили величезний внесок у формування української народності та досягнення Україною своєї незалежності. Козаччина — доба небаченого піднесення народного духу, доба видатних державних, військових, церковних та культурних діячів — будівничих національної державності, які уславили Україну, зробили її знаною в усьому світі.
Сьогодні, із-за протистояння на сході України, із-за Майдану, козаків згадують часто, особливо їх відвагу і бажання йти до кінця у битві за незалежну 
 Україну.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!..

…Народ мій є! В його волячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!
В. Симоненко


                                             Запорізька Січочима істориків
 
     Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків запорожців / Ж.-Б. Шерер; пер. з фр. В.В. Коптілова. – К.: Укр. письменник, 1994. – 311 с.
Зі сторінок книги промовляє щира симпатія автора до України, захоплення героїчною боротьбою козаків за волю. Узагальнення Шерера звучать цілком по-сучасному: “Цей народ, пам’ять якого повна спогадів про предків, скинув з себе ярмо, - і саме цього не хочуть йому пробачити. 
    Рігельман О.І. Літописна оповідь про Малу Росію та її народ і козаків узагалі / О.І. Рігельман. – К.: Либідь, 1994 с.
У книзі на основі величезного фактичного матеріалу представлено широку панораму історичного минулого українського народу з найдавніших часів до 80-х років XVIII ст. У центрі розповіді – українське козацтво та його військово-політична організація – Запорізька Січ.


 
   Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : в 3-х т. / Д.І. Яворницький. – К.: Наукова думка, 1990.
Тритомна праця видатного історика і етнографа Д.І. Яворницького вийшла за його життя у Петербурзі у 1892 – 1897 рр. Це була перша капітальна праця, в якій подавалась глибока і всебічна характеристика Запорозького краю, історія Запорозької Січі та козаків-запорожців. 
     Яворницький Д. І. Із української старовини  / Д.І. Яворницький; пер. з рос. Ю.О. Іванченка.- К.: Веселка, 2001. – 176 с.
Науково-художня книжка відомого історика, присвячена героїчному минулому українського козацтва.

 
     Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього  Коша Запорозького / А.О. Скальковський. – Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 678 с.
В ґрунтовній праці відомого історика увага приділена походженню козацтва,формуванню Запорозького низового війська, подані цікаві подробиці про його склад , управління, судочинство, громадське й домашнє господарство, торгівлю, звичаї.


  
    Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. – К.: Дніпро, 1991. – 238 с.
Ця книга – захоплююча, яскрава розповідь про славетну історію Запорізької Січі – од витоків і до злочинного зруйнування її російським царатом.

 
     Голобуцький В. Запорозьке козацтво / В. Голобуцький. – К.: Вища школа, 1994. – 539 с.
Прочитавши цю книгу, ви пройдете героїчними шляхами майже трьохсотрічної історії козацької минувшини, аж до останнього вільного подиху Запорізької Січі, трагічно обірваного волею Катерини ІІ.     Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове / А. Кащенко. – К.: Веселка, 1992. – 271 с.
Зі сторінок книги А. Кащенка постає славна історія Запорізької Січі. Автор правдиво відтворив життя запорізьких козаків, їхню боротьбу проти ворогів, за незалежність.


      Апанович О. М. Розповіді про запорізьких козаків / О.М. Апанович. – К.: Дніпро, 1991. – 335 с.
У книзі відомого історика зібрано надзвичайно цікаві, як правило, маловідомі матеріали з історії запорізького лицарства, висвітлено тривалий час замовчувані трагічні і героїчні сторінки козацької січової епопеї.

 
     Мицик Ю.А. Як козаки воювали: історичні розповіді про запорізьких козаків / Ю.А. Мицик, С.М. Плохій,І.С. Стороженко. – 2-ге вид. – Дніпропетровськ : Січ , 1991. – 302 с.
Чимало пам’ятних місць на Придніпров’ї пов’язано з козацтвом. Про життя , побут та військові походи козаків розповідає ця книга.


      Слабошпицький М. З голосу нашої Кліо / М. Слабошпицький. – К.: Махаон – Україна, 2000. – 224 с.
Ця книга веде читача складними і драматичними дорогами національної історії і охоплює період  од часів зародження держави Київської Русі й до зруйнування Січі.


     Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 392 с.
Книга В.Шевчука – письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної  Б. Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття.     Андрущенко В.Л. Запорізька Січ як український феномен / В.Л. Андрущенко, В.М. Федосов. – К.: Заповіт, 1995. – 174 с.
Ця книга – про загадковий феномен нашої національної історії – українське козацтво, про створену ним Запорізьку Січ і суспільні інститути в ній.


    Історичні постаті України: історичні нариси. – Одеса: Маяк, 1993. – 384 с.
До збірника увійшли життєписи українських національних героїв – гетьманів Д. Вишневецького, П. Сагайдачного, Б. Хмельницького та інших, написані відомими вітчизняними і зарубіжними письменниками та істориками.  


  Володарі гетьманської булави: історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – 560 с.
Це повне, ілюстроване видання про гетьманів України та війська Запорозького. На основі маловідомих архівних матеріалів автори – сучасні українські історики – створили багатогранні портрети двадцяти найвідоміших козацьких обранців.

 
      Реєнт О.П. Усі гетьмани України / О.П. Реєнт, І.А. Коляда. – Х.: Фоліо, 2007. – 415 с.
Українська Гетьманська держава за 116 років свого існування  (1648 - 1764) мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді трагічних для України умовах.
Козакдуша правдивая

(Образ козака в творчості українських письменників) 
     Старицкий М. Руина: исторический роман конца XVII века / М. Старицкий. – Х. : Фолио, 2008. – 539 с.
Роман посвящен наиболее драматичному периоду в истории Украины, когда после смерти Б. Хмельницкого кровавые распри и жестокая борьба за власть буквально разорвали страну на части.


      Будзиновський В. Пригоди запорізьких скитальців : повість та оповідання/В. Будзиновський. - К.: Дніпро, 1993. – 383 с.
Історико-пригодницькі твори, в яких багатство архівних даних,точність реалій, інтригуюча фабула, майже детективний сюжет і досі приваблюють читачів, хоча написані майже століття тому.

 
     Чайковський А. Козацька помста / А. Чайковський. – Львів: Піраміда, 2006. – 232 с.
До цього видання увійшли захоплюючі повісті “За сестрою” та “Козацька помста”, у яких молоді хлопці стають справжніми козаками, пройшовши неабиякі випробовування та побувавши у козацьких походах.


     Іваничук Р. Журавлиний крик: роман/Р. Іваничук. – Х.: Світовид, 2001. – 384 с.
Роман відомого письменника присвячений переломним часам української історії. Остаточна ліквідація гетьманства, знищення Запорізької Січі. На такому історичному фоні автор талановито змальовує відданість і зраду, розум і недалекоглядність, кохання і ненависть.

     Колісник Г. Тризна: роман/ Г. Колісник. – К.: Рад. письменник, 1995. – 189 с.
У центрі цього історичного роману – колоритна постать Павла Полуботка, знаменитого чернігівського полковника, наказного гетьмана, борця за волю України.

 
     Кулаковський В.М. Іван Сірко : роман/ В.М. Кулаковський. – К.: Молодь, 1992. – 320 с.
У ценрі цього роману – крута і яскрава доля славнозвісного кошового Війська Запорозького – Івана Сірка.
 
      Кулиняк Д.І. “Од Калниша вісті…”/Д.І. Кулиняк .– К.:Вид-во Київська правда, 2004. – 344 с.
В літературі нашого часу ця повість – найповніше документальне дослідження , виразне художнє висвітлення 112-річного життєвого шляху Петра Калнишевського.


       Косач Ю. Рубікон Хмельницького / Ю. Косач. – К.: Вид-во Україна, 2001. – 253 с.
У центрі роману – мудрий політик, дипломат, воєначальник Богдан Хмельницький, який із загоном козаків під французькими прапорами брав участь у переможному поході на Дюнкерк.


      Лупій О. Гетьманська булава : історична повість / О. Лупій. – К.: Укр. письменник, 1996. – 223 с.
Це гостросюжетний твір про трагічні події в XVII ст., коли вирішувалося: бути чи не бути Україні як державі.


      Лупій О. Лицарі помсти : історичний роман / О. Лупій. – К.: Задруга, 2001. – 160 с.
У своєму романі письменник відтворив героїчні образи наших предків, подвиги запорозьких козаків у сімнадцятому сторіччі на Чорному морі.


      Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : роман / Ю.М. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2012. – 416 с.
Цей роман знайомить читачів з трагічно-романтичним життям наших земляків у XVIIІ столітті, з героями, які боролись за самостійність держави і з такими людьми, що зраджували Україну.

 
      Мушкетик Ю.М. На брата брат : роман / Ю.М. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2007. – 317 с.
У романі відтворено події, що розгорталися в Україні за часів гетьмана  Виговського, коли після смерті Богдана Хмельницького боротьба за державну незалежність вилилася у братовбивчу війну.


        Мушкетик Ю.М. Останній гетьман; Погоня : романи / Ю.М. Мушкетик. – Х.: Фоліо, 2012. – 374 с.
До книги відомого майстра сучасної прози Юрія Мушкетика увійшли два романи  “Останній гетьмані Погоня. У центрі першого роману – визначна історична постать, державний діяч, останній гетьман Кирило Розумовський. Роман Погоня – захоплююча історія про козака-характерника, про його сумні та веселі пригоди на довгому шляху з Січі додому.
 
      Смоленчук М.К. Білі  бланкети : історичний роман / М.К. Смоленчук. – К.: Рад. письменник, 1985. – 327 с.
Події роману відбуваються в кінці XVI століття, коли в Україні точилася запекла боротьба з місцевими та іноземними магнатами, шляхтою, ординцями, із засиллям католицької церкви.
 
      Тулуб З. П. Сагайдачный: исторический роман / З.П. Тулуб. – Днепропетровск: Проминь, 1990. – 752 с.
Исторический роман, охватывающий события первой четверти XVII века. Действие происходит в Украине, Москве, Крымском ханстве, Польше, Турции.


      Химко А.І. Засвіти: історичний роман / А.І. Химко. – К.: Рад. письменник, 1990. – 447 с.
Зі сторінок роману читач довідається про вражаючі подробиці такої чорної пагуби початку XVII століття як татаро-турецькі набіги, про побут, звичаї, героїчну боротьбу запорозьких козаків.

     Химко А.І. Під Савур-могилою: історичний роман / А.І. Химко. – К.: Укр. письменник, 1993. – 446 с.
Це заключна книга трилогії “Засвіти”, створенню якої А. Химко присвятив усе своє свідоме життя. Цим твором автору, як нікому досі поталанило оголити коріння нашої національної трагедії в період Руїни.


     Хорунжий Ю.М. Любов маєш – маєш згоду: історичний роман / Ю.М. Хорунжий. – К.: Вид. дім КМ Академія, 2003. – 330 с.
В центрі роману -  вічна проблема “вождь нації, держава і народ”, котру намагався вирішити Іван Мазепа .

 
    Чемерис В.Л. Ордер на любов; Місто коханців на Кара-Денізі ; Засвіт встали козаченьки…: роман і повісті / В.Л. Чемерис. - Х.: Бібколектор, 2013. -  444 с.
Роман «Ордер на любов» розповідає про часи загибелі українського січового козацтва і матері їхньої - Запорозької Січі. На тлі сповнених пригодами подій, що визначили долю України, розгортається історія кохання запорожця Тараса й Оксани. До збірки також увійшли дві історичні повісті – «Місто коханців на Кара-Денізі» та «Засвіт встали козаченьки…»

 
     Чемерис В.Л. Фортеця на Борисфені: історичний роман / В.Л. Чемерис. – Х.: Фоліо, 2012. – 443 с.
Події, описані в романі розгортаються з літа 1635 року, коли запорожці  на чолі з гетьманом Іваном Сулимою зруйнували Кодацьку фортецю на Дніпрі, і закінчуються Кумейківською битвою, під час якої українці гідно боронили свою честь  та землю.

Історико-пригодницькі повісті для дітей


 
      Нечуй-Левицький І.С. Запорожці / І.С. Нечуй-Левицький. – Х.: Фоліо, 2007. – 319 с.
Славному героїчному минулому українського народу присвячено романтичну казку “Запорожці”, хвилюючу повість про вільну козацьку державу – Запорізьку Січ.
      Крипякевич І.П. Було колись в Україні : твори / І.П. Крипякевич. – К.: Веселка, 1994. – 351 с.
В цей збірник увійшли  гостросюжетні повісті і оповідання  на історичну тематику, науково-популярний нарис Коротка історія України видатного українського історика Івана Крипякевича.
      Крип’якевич І.П. Пригоди малих козаків: повісті та оповідання/ І.П. Крип’якевич. – К.: Веселка, 2004. –255с.
До цієї книжки увійшли захоплюючі, сповнені небезпечних пригод  оповідання і повісті видатного історика, академіка Івана Крип’якевича, що вперше побачили світ у 1910 – 1930 рр.

      Діти Козацької Матері: іст.-пригод. повісті та оповідання. – К.: Веселка, 2004. – 334 с.
Книга гостросюжетних історико-пригодницьких творів про дітей Козацької Матері – славних, сміливих завзятих хлопців, які пліч-о-пліч з дорослими боролися проти поневолювачів  за свободу України в часи Запорозької Січі.      Плачинда С.П. Козак – душа правдивая…:повісті, есе, фрески / С.П. Плачинда. – К.: Велес, 2006. – 208 с.
Крізь віки і лихоліття, війни і революції розпізнаємо їх – вірних синів і дочок українського народу, що віддавали свої сили, обдарування і саме життя на вівтар Вітчизни, на славу рідної України.
Немає коментарів:

Дописати коментар